4 Element

Sverigedemokraterna har sedan partiet bildades haft den demokratiska nationalismen som ledstjärna. Själva partinamnet beskriver också detta på ett enkelt men tydligt sätt. På Landsdagarna i Göteborg 2011 antogs ett nytt program som inleds med konstaterandet att ”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn”.

Man kan alltså med all rätt hävda att partiets ideologi består av fyra element:

1) Det nationella

2) Det demokratiska
3) Det sociala
4) Det konservativa

Jag skulle vilja beskriva nationaldemokratin som partiets överideologi och socialkonservatismen som dess underideologi. Den demokratiska nationalstaten är den politiska form som partiet förespråkar. Socialkonservatismen fyller denna form med ett innehåll.