Det konservativa elementet

Sverigedemokraternas partiledare har tydligt uttryckt att partiet ”står något till vänster i fördelningsfrågor och något till höger i värderingsfrågor”. Sverigedemokraterna har alltså en socialpolitisk vänsterposition och en kulturpolitisk högerposition. Partiets nuvarande valspråk ”Trygghet och tradition” uttrycker just detta.
Sverigedemokraterna har sina rötter i kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS). ”Bevara Sverige svenskt” är en i allra högsta grad konservativ formulering. Konservatism kommer som bekant av latinets conservare som betyder bevara, och att bevara Sverige svenskt uttrycker då framför allt en kulturkonservativ hållning. En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Sverigedemokraternas förra valspråk ”Familj – Hembygd – Fädernesland” formulerar dessa naturliga gemenskaper.