Europa

När jag blev politiskt aktiv var Europa fortfarande delat av järnridån. Sovjetunionen var granne med Sverige och den plats där jag föddes låg inte många mil från den sovjetiska gränsen. Mitt tidiga politiska engagemang präglades av anti-kommunism, men egentligen var det i första hand en anti-imperialism riktad mot supermakten i öst. Efter murens fall har min syn på Ryssland successivt förändrats, och idag inser jag att det är mycket viktigt med goda relationer till alla våra grannländer, inte bara Tyskland och de nordiska och baltiska staterna, utan även till Ryssland.

På europeisk och internationell nivå vill jag se en värld av fria, fredliga och samverkande nationer. En förutsättning för detta är att alla världens folk garanteras sin nationella frihet såväl politiskt, ekonomiskt som kulturellt. Sverige har en lång tradition av internationellt bistånds- och fredsarbete och sedan många år tillbaka är jag själv medlem i Svenska FN-förbundet. FN har många brister, men är det mellanstatliga forum och den internationella organisation som världens folk har för att kommunicera och samarbeta.

Mina teoretiska studier i internationell politik sträcker sig till grundkurserna i Europakunskap, Internationella relationer och Internationell konfliktlösning. Minst lika lärorika har mina resor i Centraleuropa varit då jag har lärt mig mycket om länderna i denna region och den nationella befrielsekampen där. I synnerhet Ungern har fångat mitt intresse.

Som chefredaktör bevakade jag framförallt den politiska utvecklingen i Europa.