FNI

Efter mitt partiengagemang arbetade jag för Föreningen Nationell Idag som tidningsutvecklare och chefredaktör för veckopublikationen med samma namn. Nationell Idag blev under min ledning Sveriges första veckotidning med beteckningen obunden sverigedemokratisk men med fortsatt frihet att kritisera partiet när det ansågs nödvändigt. Tidningens fokus var svensk och europeisk politik och kultur.