Göteborg & Västra Götaland

2010-2013 var jag gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige och Västra Götalands regionfullmäktige. Eftersom partiet inte hade representation i Stockholms stad eller Stockholms läns landsting så innebar det att jag ledde det politiska arbetet i partiets viktigaste kommun och region/landsting. Som gruppledare var jag också huvudförfattare till det kommunala och regionala budgetförslaget.

Mitt akademiska huvudämne är kulturgeografi, och fysisk samhällsplanering är dess praktik. Som kommun- och regionpolitiker får man ofta ta ställning i frågor om fysisk kommunikation, och i Göteborg och Västra Götaland har jag hållit en hög profil i trafikpolitiska frågor. Det har handlat om trängselskatten i Göteborg, Västlänken, Nya Göta Älvbron, utbyggnaden av E20 och angelägenheter rörande kommunala och regionala bolag som Göteborgs Hamn AB och Västtrafik AB. Även bostadsfrågorna är centrala i kommunpolitiken och jag har ofta betonat vikten av naturliga och välfungerande bogemenskaper. Även i storstaden måste det finnas plats för en hembygd präglad av trygghet och tradition.

I mitt arbete som chefredaktör bevakade jag även politiken i Göteborg och Västra Götaland.