Kulturpolitikens innehåll

Kulturpolitiken har många uppgifter. Det är till exempel viktigt att den slår vakt om vårt lokala, regionala och nationella kulturarv, men minst lika viktigt är att den ger förutsättningar för det svenska folket att skapa ny högstående kultur.

Som nationalist vill man givetvis använda politiken som ett instrument för att stärka den nationella identiteten. Det är inte bara en uppgift för de offentliga kulturinstitutionerna utan för också för skolan. Skolan ska inte minst värna det svenska språket som är vårt viktigaste immateriella kulturarv. Även de materiella kulturmanifestationerna är betydelsefulla. I SD Göteborgs kommunala budgetförslag står att ”Inför 400-årsjubileet är det viktigt att staden satsar medel på att skapa något stort, vackert och bestående som kan vara till glädje för framtida generationers göteborgare på samma sätt som vi idag kan glädja oss åt det som skapades i samband med att Göteborg firade sitt 300-årsjubileum.”

De kommunala och regionala verksamheterna är i sig viktiga kulturbärare. Hur vi blir bemötta på förskolan och på vårdcentralen säger mycket om vilken kultur som råder i vårt samhälle. Den ökade otryggheten i samhället visar tydligt hur vårt sätt att vara, alltså vår kultur, håller på att förändras.