Kulturstriden 2012

På sensommaren 2012 intervjuades jag av SVT Kulturnyheterna angående kultursamverkansmodellen (även kallad koffertmodellen). Intervjun följdes upp av en kortare intervju i SVT Västnytt. Intervjuerna kom inte bara att handla om kulturpolitikens organisation utan också om dess ideologiska innehåll. I det första längre samtalet fick jag även frågan hur jag ser på Ungerns kulturpolitik.

Relaterade nyheter