Omvärld

Jag har tidigare varit politiskt aktiv för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommun och i Västra Götalandsregionen. Som parlamentarisk gruppledare var jag var den första SD-företrädaren i landet som implementerade socialkonservatismen på kommunal och regional budgetnivå. Idag är jag framförallt engagerad i Europas framtid men jag intresserar mig också för den politiska utvecklingen i Afrika.