Processen 2013

Den 18 mars 2013 beslutade en majoritet av Sverigedemokraternas partistyrelse att utesluta mig ur partiet på grund av vad man kallade ”ideologisk avvikelse”. Jag valde att i ett öppet brev brev bemöta de grunder för uteslutning som publicerades på Sverigedemokraternas hemsida i partisekreterare Björn Söders namn den 19 mars. Att partiledningen genom Björn Söder valde att begå karaktärsmord på min person är inte bara något som skadar mig utan hela partiet. Jag hoppas att så många som möjligt har kraft att stå emot den skadliga partikultur som nu breder ut sig. Retroaktiv nolltolerans, anonym angiverikultur och allmän rättsosäkerhet i partiet är ingen väg framåt.

Jag är fortfarande tacksam för allt stöd som jag fick från partikamrater, ungdomsförbundare och väljare. Tre partidistrikt i Västsverige gav mig sitt oreserverade stöd under hela processens gång och detsamma gäller 12 av de 13 regionpolitiker som träffades på gruppmötet i Lerum den 7 mars.

Relaterade nyheter